kino online 2013

vyprodáno 16:00 Úasn Ázerbájdán!
Recenze: ada takovch kosmetickch vad nezabrání pedevím dtem zamilovat si samotnou rodinku, prostedí nezkrocené pravké pírody ve 3D a píbhu typu, jakého se doopravdy nevidí mnoho.Debata vstupenky online 19:15, vlast, nebo smrt / Motherland or Death Debata hvordan tjene penger hjemmefra vstupenky online 21:45 íkejte mi Kuu / Call Me Kuchu 11:00.ZavenÉ kino, upozorujeme nae návtvníky, e kino i kavárna jsou.Debata 18:00 Bez proudu / Black Out Debata 20:00 Vlast, nebo smrt / Motherland or Death Debata 18:00 Políbeni sluncem / Sun Kissed 20:00 Zpsob zabíjení / The Act of Killing Debata 18:00 Zimo, odejdi!Kavárna otevírá ve tvrtek.Hrají: Simon Rex, Ashley Tisdale, Charlie Sheen, Lindsay Lohan, Erica Ash.35, scary Movie 5, historické drama vypráví o prvních dnech Velké francouzské revoluce pohledem mladé sluebnice královny Marie Antoinetty, která nemá ani pontí, e po boku své paní, kterou si zahrála Diane Kruger, proívá poslední ti dny pepychu, pompézno.In Focus Malé mustvo / The Little Team online casino games to play for free 18:00 Vítejte v Oránii / Orania Debata 20:00 Zapletení / Entangled 22:00 Chudoba cti netratí / Poverty is No Vice 16:00 Jeden svt dtem (1214 let) Janova máma / Jan's Mom Delete / Delete Tanenice Aleyna.Vzesk sestih / Cutting Loose Lízo, poj dom!Debata vyprodáno 22:00 Kdy se Hari enil / When Hari Got Married 16:00 Skutená sociální sí / The Real Social Network 18:00 Mj Afghánistán / My Afghanistan - Life in the Forbidden Zone Debata vyprodáno 20:00 Zachovat si tvá / Saving Face vyprodáno 22:00 Kapitán a jeho pirát.Debata vyprodáno 13:00 Tygí holky / Miss Nikki and the Tiger Girls Debata vstupenky online 17:00 Rychlost - hledání ztraceného asu / Speed - In Search of Lost Time vyprodáno 21:45 Po zemi, po moi / Across Land, blackjack online gratis italiano senza registrazione Across Sea Debata vstupenky online 19:30 Vojta Lavika: Nahoru.Winter, Go Away!
Institut, mstská knihovna, atlas.
In Focus Malé mustvo / The Little Team vyprodáno 16:00 Svt, kter není pro nás / A World Not Ours vstupenky online 18:00 Statená srdce / Bravehearts vyprodáno 20:00 Pevnost / Fortress Debata vyprodáno 22:00 Zdráhav revolucioná / The Reluctant Revolutionary Debata vyprodáno 14:00 Jeden svt dtem.projekce a panelová debata Dejte nám peníze / Give Us the Money 17:30 Zelen tygr se probouzí / Waking the Green Tiger: A Green Movement Rises in China 19:30 KDY MÁ DÍT vihlÉ rodie- projekce a panelová debata Syrovjí / Rawer 17:30 Zvlátní uvedení.projekce a panelová debata Od Fica do Fica / The Grasp of the State 15:30 Vzdlání po ínsku / Education, Education 17:30 High Tech, Low Life / High Tech, Low Life Debata vyprodáno 19: JAK DÁL?Justice 20:00 Tábor 14 / Camp 14 -Total Control Zone vyprodáno 22:00 Ne vechno dopadne dobe / Everything Will Not Be Fine 16:00 Jeden svt dtem (811 let) Moje babika Lien / My Granny Lien kola v Kálú / Kaloo School Dávej pozor!UpozornnÍ PRO DIVÁKY, do sálu je moné vzít si pouze oberstvení zakoupené v naí kavárn.Poák / The Postman Kung-fu babika / Kung Fu Grandma A jsou nae dny prozáené / Our Days, Absolutely, Have to Be Enlightened Debata 20:00 Pod lampou je tma / The Darkness Under the Lamp Debata O slunosti / On Decency Debata 17:30 Bahrajn.
Lisa, Go Home!