las vegas casino epizody

Díl (a,.díl) Mimoádn úlovek (Catch Of kino online 2013 hd The Day) byl vysílán.
Jene dodávka s penzi je pepadena, ale lupii jsou brzy nalezeni mrtví.2011 (Nova Cinema.1500.55.Díl (a,.díl) Obnaení v best casino reviews parku (Bare Chested In The Park) byl vysílán.Obyejn den v Las Vegas (Pilot) 13. .Ty vzáptí nkdo odcizí a nahradí falenmi padlky.Navíc s nimi slaví ohromn úspch, chutnají kadému, pouze Delinda je odmítá ochutnat.
2011 (Nova Cinema.3001.10).2011 (Nova Cinema.3001.15).A vzáptí informuje Dannyho, e práv dorazil na hloubkovou inspekci poární inspektor Bob Casey, a to o ti tdny díve, ne se plánovalo.Danny pijímá hovor, v nm ho kdosi pimje, aby navtívil jeden z hotelovch pokoj, kde je rtnkou na skle u vany napsáno, e se má volat pohotovost.Mike poukazuje na to, e Asad nekouil, a tudí se s velkou pravdpodobností jedná o vradu.Kvli Gretchen utee z kuchyn vechen personál crazy vegas casino free spins a k dovrení veho Gretchen vbec nerespektuje Delindinu objednávku a místo poadovanch kolá upee citrónové ezy.
V hlavních rolích: James Caan a Josh Duhamel Nessa se zamilovala a tím astnm je nov zamstnanec Bob, kter má v Montecitu na pechodnou dobu pracovat.
2011 (Nova Cinema.3501.25.